Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Raglai năm 2018

Ngày 19-12, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Raglai năm 2018 cho 40 cán bộ công chức, viên chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự lễ khai giảng.

Qua lớp học, các học viên được bồi dưỡng về khả năng: Nghe, nói, đọc, viết tiếng Raglai và thực tế tại một số địa phương có người dân tộc Raglai sinh sống. Kết thúc khóa học, học viên có thể sử dụng ngôn ngữ Raglai để giao tiếp trong đời sống hằng ngày và trong công tác, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc được giao.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tham dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng Raglai năm 2018.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các học viên được cơ quan, đơn vị cử đi học cần sắp xếp thời gian, công việc thật hợp lý để tham gia đầy đủ thời gian biểu của chương trình học; đồng thời phải xác định rõ động cơ học tập đúng đắn, xây dựng cho mình kế hoạch phương pháp học tập khoa học, có nghiên cứu chuyên sâu; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế học tập, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đào tạo khóa học, tiếp thu tốt kiến thức từ giáo viên truyền đạt; tự nghiên cứu tài liệu, tranh thủ trao đổi học tập kinh nghiệm vận dụng kiến thức học vào thực tế công việc cơ quan, đơn vị.