Hoạt động của các ngành, địa phương

* Sở Nội vụ vừa phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý nhà nước cho 59 cán bộ, công chức cấp xã chuyên trách về văn hóa– xã hội năm 2018 theo Đề án 1956. Các học viên được nghiên cứu những nội dung chính như: các hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; kiến thức quản lý nhà nước về các lĩnh vực việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống tệ nạn xã hội…

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: T.Phương

* Ngày 4-12, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp UBND huyện Ninh Phước tổ chức hội nghị phổ biến Luật Trẻ em năm 2016 và triển khai Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em cho lãnh đạo UBND cấp xã và cán bộ làm công tác xã hội trên địa bàn 9 xã, thị trấn. Các đại biểu được nghiên cứu những nội dung cơ bản của Luật Trẻ em năm 2016, gồm có 7 chương với 106 quy định về quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em. Đồng thời được nghe triển khai Kế hoạch số 3209/2017/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị phổ biến Luật Trẻ em năm 2016. Ảnh: S.Ngọc

* Ngày 4-12, Ban Quản lý dự án tỉnh tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo ở huyện Thuận Nam” do Công ty Philip Morris tài trợ thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hội thảo giới thiệu quy trình lựa chọn hộ được hưởng lợi để triển khai dự án. Theo đó, có 76 hộ ở xã Phước Minh và Phước Ninh được dự án hỗ trợ 9 triệu đồng/hộ để mua dê, cừu và xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo.

Ảnh: H.Lâm