Cán bộ Mặt trận tân tụy với công việc

(NTO) Năng nổ, nhiệt tình, sâu sát cơ sở, gương mẫu đi đầu trong các phong trào đó là những phẩm chất đáng quý của anh Lê Khắc Cảnh (ảnh), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phước Dân (Ninh Phước).

Đảm trách chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn từ năm 2003 đến nay, trên cương vị công tác của mình, anh Lê Khắc Cảnh luôn vượt qua khó khăn, không ngừng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Anh, cho biết: Ban đầu thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn vì người dân chưa hiểu hết ý nghĩa của các cuộc vận động, phong trào, nên ngần ngại tham gia, nhưng với sự kiên trì vận động, giải thích và thuyết phục đã đem lại những kết quả khả quan.

Với phẩm chất của cán bộ Mặt trận là “miệng nói, tay làm”, anh luôn gần gũi với bà con kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tiếp thu các ý kiến phản ánh của quần chúng nhân dân để tham mưu cho cấp trên xem xét, giải quyết; đồng thời, trực tiếp giải thích cho nhân dân hiểu các quy định của pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, từ đó giúp người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Anh, chia sẻ: Cán bộ làm công tác Mặt trận phải đặt lợi ích chung lên trên, tận lực, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là sống gần gũi với người dân thì việc tuyên truyền, vận động mới mang lại hiệu quả.

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của mình, anh tăng cường đi cơ sở, hướng dẫn tổ chức hoạt động các phong trào đạt hiệu quả cao, tham mưu thực hiện hoàn thành nhiều công việc do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động và trực tiếp hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các khu phố xây dựng thành công mô hình Tổ nhân dân tự quản, Tổ hòa giải, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Đặc biệt, trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, anh cùng với các hội, đoàn thể, Ban Công tác Mặt trận các khu phố tích cực vận động các hộ dân tham gia, qua đó nhân dân hiến trên 500 m2 đất và đóng góp hơn 1 tỷ đồng làm các tuyến đường tại các khu phố, triển khai mô hình “Thắp sáng đường quê”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ninh Phước, nhận xét: Bằng những việc làm thiết thực và gương mẫu đi đầu trong các phong trào, anh Lê Khắc Cảnh là một tấm gương sáng tiêu biểu, tận tụy với công việc, biết phát huy vai trò của cán bộ Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ những thành tích đạt được, nhiều năm liền anh được cấp trên khen thưởng.