Tập huấn về công tác dân số - sức khỏe sinh sản

Ngày 23- 11, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Chi cục Dân số tỉnh tổ chức lớp tập huấn về công tác dân số- sức khỏe sinh sản cho 120 công nhân lao động thuộc Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam- Chi nhánh Ninh Thuận.

Các học viên được hướng dẫn nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết số 21- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Công tác dân số trong tình hình mới. Đồng thời được tìm hiểu về hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội; biện pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; sàng lọc trước sinh, sơ sinh…Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho công nhân lao động những kiến thức căn bản về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng và mối quan hệ tác động giữa dân số với phát triển KT-XH.