Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

(NTO) Ngày 15-11, đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã về làm việc với Hội LHPN tỉnh về tình hình thực hiện công tác Hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Theo báo cáo, năm 2018, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chỉ đạo của Trung ương Hội hoàn thành tốt kế hoạch công tác, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chất lượng hoạt động của tổ chức hội không ngừng được nâng cao. Hội thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Các hoạt động giúp phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh được chú trọng, bước đầu đạt được kết quả khả quan. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) được các cấp hội quan tâm thực hiện. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch được đông đảo hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng, qua đó xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương điển hình trong lao động, sản xuất, các hoạt động cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao kết quả đạt được của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh trong thời gian qua. Với chủ đề của công tác hội trong năm 2019: “An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”, đồng chí mong muốn các cấp hội nỗ lực, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt các vấn đề nhằm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, luôn bám sát cơ sở, đi sâu, đi sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của hội viên, phụ nữ; đồng thời nắm chắc sự chỉ đạo của tỉnh, của Trung ương Hội và cần có những cách làm hay, sáng tạo để khắc phụ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra.