Hoạt động kinh tế tập thể ngành nông nghiệp duy trì và phát triển

(NTO) Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có 13 hợp tác xã (HTX) thành lập mới, nâng tổng số HTX đang hoạt động trong tỉnh lên 66 HTX. Cụ thể có 38 HTX thành lập trước năm 2012 chuyển đổi sang mô hình mới và 28 HTX thành lập mới theo Luật HTX năm 2012. Trong đó có 48 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 72,7%; 5 HTX kinh doanh dịch vụ tổng hợp, chiếm 7,6%; 7 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chiếm 10,6%; 3 HTX vận tải, chiếm 4,5% và 3 quỹ tín dụng nhân dân, với trên 30.000 thành viên.

 HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Quý (Thị trấn Phước Dân) hoạt động ổn định. Ảnh: Văn Nỷ

Về nông nghiệp, hoạt động kinh tế tập thể được duy trì ổn định và có phát triển; một số HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị nông sản đặc thù của tỉnh và mô hình liên kết giữa HTX với doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm được hình thành và đạt kết quả tích cực. Điển hình HTX nông nghiệp Tân Hà (xã Phước Hà, Thuận Nam) nuôi cừu vỗ béo và cung cấp thức ăn gia súc, quy mô trên 1.000 con; lợi nhuận bình quân 350 triệu đồng/năm; HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Phước Hậu (Ninh Phước) liên kết với Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố thực hiện mô hình thí điểm cánh đồng lớn chuyên sản xuất lúa giống, quy mô 56 ha, với 103 hộ thành viên; năng suất đạt 8 tấn/ha, tăng gần 2 tấn/ha so với sản xuất lúa thương phẩm.