Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Triển khai thực hiện Quy hoạch thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

(NTO) Ngày 19-10, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 19-9-2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng biến đổi khí hậu.

Quy hoạch đưa ra các giải pháp công trình hợp lý, khả năng đầu tư phát triển hệ thống thủy lợi đảm bảo đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối, liên thông cao, khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và dịch vụ.

Quang cảnh hội nghị triển khai thực hiện Quy hoạch thủy lợi đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Ảnh: AT.

Theo đó, giai đoạn 2016-2020 đầu tư sửa chữa, nâng cấp 8 công trình và xây mới mới 10 công trình cấp nước; 4 công trình kè bảo vệ bờ sông; xây đập hạ lưu sông Dinh. Giai đoạn 2021- 2025 đầu tư 10 công trình kênh mương và 9 đập dâng; sửa chữa 9 công trình tiêu úng, 3 công trình phòng, chống lũ. Giai đoạn 2026-2030 đầu tư kiên cố hóa kênh mương 3 công trình; xây dựng mới 14 công trình cấp nước; 4 công trình tiêu ứng; 7 công trình phòng, chống lũ. Tổng kinh phí đầu tư cho cả 3 giai đoạn khoảng 24.286 tỷ đồng. Quy hoạch cũng khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sinh sống tại các vùng thường xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ đầu tư xây dựng các hồ chứa nước nhỏ phục vụ sản xuất và dân sinh; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi để tiết kiệm nước.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị ngành liên quan, các địa phương phối hợp với đơn vị tích cực triển khai thực hiện quy hoạch đúng theo lộ trình, đảm bảo hiệu quả.