Về Giải báo chí quốc gia năm 2010

Ngày 18-2, Hội đồng Giải báo chí quốc gia có Công văn số 1093/CV-HÐGBCQG, về Giải báo chí quốc gia năm 2010, nội dung như sau:

Giải báo chí quốc gia năm 2010 sẽ xem xét và trao giải cho những tác phẩm: Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, của địa phương, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; phản ánh trung thực đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong năm 2010; thông tin chính xác và kịp thời những sự kiện quốc tế quan trọng; khuyến khích các tác phẩm báo chí về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán chống lại các hành vi tiêu cực, tham nhũng, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Không xét tác phẩm có yếu tố hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn...).

Các tác phẩm dự Giải và xét thưởng là những tác phẩm đã được sử dụng, đăng báo, phát trên đài phát thanh, truyền hình từ ngày 1-1-2010 đến 31-12-2010, của các nhà báo chuyên và không chuyên, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

Một tác phẩm báo in dự thi có thể là một chùm tin hoặc một chùm bài của cùng tác giả, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Một chùm tin không quá năm tin, một chùm bài không quá năm bài viết về một chủ đề hoặc về một sự kiện, một đối tượng.

Ðối với báo nói và báo hình, thời lượng tác phẩm dài nhất không quá 60 phút.

Riêng đối với ảnh báo chí, năm nay có một điểm quy định mới là: Các tác giả có thể tự gửi tác phẩm (đủ điều kiện và tiêu chuẩn chung) về Ban tổ chức, không qua Ban tuyển chọn ở cơ sở.

Tác phẩm ảnh bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, được thể hiện bằng ảnh mầu hoặc đen trắng. Ðối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá mười ảnh, đăng trên cùng một số báo.

Khi tuyển chọn tác phẩm dự giải, cần lưu ý bảo đảm cân đối số lượng tác phẩm của ba loại giải tương ứng với các loại hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình). Không nên chọn nhiều tác phẩm thuộc một loại hình hoặc thuộc một thể loại. Ðề nghị các cấp hội, các cơ quan báo chí quan tâm nhiều hơn nữa đến các tác phẩm ảnh báo chí, tác phẩm phát thanh thuộc loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm trên sóng phát thanh.

Về số lượng tác phẩm dự giải của mỗi tác giả, nhóm tác giả: Mỗi tác giả hoặc mỗi nhóm tác giả chỉ được chọn gửi một tác phẩm dự giải và mỗi tác giả chỉ được đứng tên ở một tác phẩm hoặc trong một nhóm tác giả. (Tác giả là người quay phim, được đứng tên tối đa trong ba nhóm tác giả). Riêng đối với ảnh báo chí, số ảnh gửi dự Giải không tính vào chỉ tiêu được gửi dự Giải của cơ sở (quy định ở mục 1 khoản IV).

Không nhận tác phẩm dự Giải do cá nhân tự gửi về Hội đồng Giải (trừ ảnh báo chí). Tất cả các tác phẩm dự Giải của các tác giả (là hội viên hay không phải hội viên Hội Nhà báo Việt Nam) đều phải thông qua các cấp Hội cơ sở. Những tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thì tác phẩm dự Giải đăng, phát sóng ở báo, đài nào, tác giả có quyền gửi tác phẩm dự Giải thông qua Chi hội hoặc cơ quan báo chí đó.

Thời hạn cuối cùng gửi tác phẩm là ngày 31-3-2011 (theo dấu Bưu điện).

Gửi theo địa chỉ:

Ban Thư ký Tổng hợp Giải báo chí Quốc gia - Hội Nhà báo Việt Nam - 59 Lý Thái Tổ - Hà Nội

Ðiện thoại: (04)38.246.530 - 097.262.8386 hoặc Fax: (04)38.250.797

Ngoài bì ghi rõ: Dự Giải báo chí Quốc gia năm 2010

(Theo Nhân Dân điện tử)