Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 13-9, UBND huyện Ninh Phước phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho 15 người dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các học viên được hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến thông qua thiết bị công nghệ kết nối mạng internet. Công dân có thể thiết lập hộp thư điện tử cá nhân; sử dụng tên truy cập vào cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận để tra cứu thông tin trên địa bàn tỉnh; nộp và kiểm tra hồ sơ trực tuyến, giảm thời gian đi lại của công dân; hỏi, đáp trực tuyến với các cơ quan chuyên môn giải đáp pháp luật, các chính sách của Nhà nước; các bước tiến hành lập thủ tục hành chính đến các cơ quan quản lý nhà nước trên mạng thông tin; đánh giá chất lượng và sự hài lòng của công dân về dịch vụ công trực tuyến và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức…

Ảnh: Sơn Ngọc.

* Trong tháng 8, nhờ ngư trường từ tỉnh ta đến đảo Phú Quý (Bình Thuận) và Côn Sơn (Vũng Tàu) xuất hiện đàn cá nổi với trữ lượng dày, ngư dân tỉnh ta đã tổ chức đánh bắt được 18.850 tấn hải sản các loại, nâng tổng sản lượng khai thác từ đầu năm đến nay lên 83.300 tấn hải sản các loại, đạt 79,02% kế hoạch năm, vượt 10,35% cùng kỳ năm trước. Các tàu khai thác đạt sản lượng và hiệu quả cao chủ yếu là tàu hành nghề pha xúc, lưới vây rút chì, lưới rê, câu, mành.

* UBND huyện Ninh Sơn vừa triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 cho thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo các xã, thị trấn.

Ảnh: Kim Phụng.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các địa phương rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo từ thôn, khu phố phải đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ, có ý kiến tham gia và sự giám sát của người dân về kết quả rà soát. Tiêu chí của hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện đúng theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 và Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28-6-2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. 

* Ngày 13-9, UBND thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền hướng dẫn ngư dân chuyển đổi nghề vay rút mùng cho 57 chủ phương tiện khai thác hải sản bằng nghề vây rút mùng.

Các hộ ngư dân được quán triệt, truyên truyền về Luật Thủy sản; Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 13-12-2107 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách khắc phục, cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp; thông tin tình trạng khai thác hải sản bằng nghề vây rút mùng làm hủy hoại tài nguyên, môi trường biển và ảnh hưởng đến đời sống của ngư dân. Ngoài ra, Chi cục Thủy sản còn triển khai các chính sách hỗ trợ và hướng dẫn ngư dân các điều kiện vay vốn ngân hàng để chuyển đổi nghề.