Ninh Phước: Tư vấn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên

(NTO) Ngày 13-9, UBND huyện Ninh Phước phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tư vấn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho 140 thanh niên trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Ninh Phước thông tin trong 8 tháng năm 2018, toàn huyện tạo việc làm mới cho 2.431 lao động; trong đó có 22 lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Ninh Phước phấn đấu đến cuối năm 2018 tạo việc làm mới cho 2.800 lao động và có ít nhất 23 lao động làm việc ở nước ngoài. Thanh niên tham gia hội nghị cũng đã nghe Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh, Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Cát (Hà Nội) thông tin về nhu cầu lao động, chế độ tiền lương tại các doanh nghiệp trong nước và nhu cầu lao động tại Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Ả rập Xê-út...

Thanh niên Ninh Phước tham gia hội nghị tư vấn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và các doanh nghiệp giải đáp cụ thể các ý kiến của thanh niên về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia xuất khẩu lao động và chính sách hỗ trợ đào tạo nghề của Nhà nước đối với người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng; hộ nghèo và hộ cận nghèo; hộ bị thu hồi đất nông nghiệp. Đặc biệt là chính sách vay vốn tín dụng ưu đãi, vốn hỗ trợ tạo việc làm của Nhà nước đối với thanh niên vùng nông thôn tham gia xuất khẩu lao động.