Ninh Phước: Tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt mộ liệt sỹ

(NTO) UBND huyện Ninh Phước vừa tổ chức Hội nghị tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt mộ liệt sỹ. Tham gia lớp tập huấn có trên 100 đại biểu là cán bộ lãnh đạo chủ chốt 9 xã, thị trấn và trưởng Ban quản lý 66 thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Các đại biểu được hướng dẫn nghiên cứu nội dung, biện pháp rà soát, xác minh, thông tin mộ liệt sỹ; phương pháp lập bản đồ mộ liệt sỹ; kỹ thuật lập chỉ dẫn bản đồ; bảo đảm vật chất phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xác lập phiếu cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; biên bản kết luận nơi hy sinh, chôn cất ban đầu liệt sỹ trên địa bàn phục vụ lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ... 

Quang cảnh Tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt mộ liệt sỹ.