Nhớ mãi về em

(Kính viếng Liệt sỹ Đặng Thùy Trâm)

(NTO) Em ngã xuống cho đời tươi mãi

Trời đẹp đang hồng tím lại nhớ về em

Người con gái vào chiến trường năm ấy

Nằm lại giữa đất trời nghe sông núi hát ca

Đất Phổ Cường ai đã từng qua

Trạm xá mang tên em khắc vào lịch sử

Mái ngói tươi xanh mang hồn người liệt nữ

Sống đẹp một thời nơi lửa đạn Trường Sơn.