Màu tím hoa Cỏ may

Thiên hạ đặt tên hoa Cỏ may

Bốn mùa thơ thẩn với tháng ngày

Họ bảo rằng em đa đoan lắm

Ngẫm đến tận cùng thế mới hay

Em vẫn là em phơi nắng mưa

Lung lay làn sóng gió đong đưa

Dạy kẻ đa tình hay ghẹo nguyệt

Găm khâu vạt áo cỏ lưa thưa

Gỡ rối duyên này ai có hay

Bên đường cỏ dại kim vương đầy

Tình giăng gửi lại trời mây trắng

Màu tím mang theo … hoa Cỏ may!