Lời cho bạn

(NTO) Rồi tất cả cũng sẽ về với cỏ

Lớn tiếng làm chi để giành chuyện hơn thua

Sự gắn kết mất đi từ dạo ấy

Như lá xanh vàng úa rụng cuối mùa.

Rồi hết thảy là nỗi buồn trống vắng

Hợp rồi tan - còn đâu nữa trong đời?

Nên cố giữ bằng những lời dịu ngọt

Chút ân tình sẽ đọng lại trên môi.