Ngư dân Thuận Nam trúng cá cơm đầu vụ Nam

(NTO) Trong 2 ngày, 13 và 14-7, vùng biển tỉnh ta, ngư dân xã Phước Diêm và Cà Ná (Thuận Nam) phấn khởi trúng đậm cá cơm có giá trị kinh tế cao.

Tại Cảng Cá Ná mở rộng, từ sáng sớm, hoạt động mua, bán hải sản diễn ra tấp nập. Các thuyền công suất lớn của ngư dân địa phương khẩn trương chở đầy cá cơm tươi vào bờ để bán cho các tiểu thương mang đi tiêu thụ, vận chuyển đến các chợ trong và ngoài tỉnh; chế biến cá hấp; ướp chượp chế biến nước mắm. Mỗi thuyền của ngư dân khai thác sản lượng khoảng 200-400 giỏ, mỗi giỏ khoảng 18-20 kg. Với giá cá cơm sọc đen từ 300-350 ngàn đồng/giỏ, cá cơm mờm có giá từ 500-700 ngàn đồng/giỏ. Đặc biệt, do sản lượng cá cơm mờm tươi ít, nhưng sức tiêu thụ mạnh nên có lúc giá tăng lên gần 1 triệu đồng/giỏ. Đây là tín hiệu vui để ngư dân địa phương khai thác vụ cá Nam sắp tới, góp phần tăng thu nhập và ổn định đời sống.

Ngư dân Thuận Nam phấn khởi khai thác cá cơm được sản lượng cao.