Tự hỏi

(NTO) Nếu một ngày chúng ta xa nhau mãi

Thì thời gian có xóa dấu trên môi?

Mắt rưng rưng nhưng vẫn cố nhoẻn cười

Ôi tất cả chỉ là… thời quá khứ.

Nếu một ngày trên đường đời mệt lử

Hồn chông chênh, tim héo hắt úa nhàu

Mong buồn đau sẽ hóa một phép màu

Đưa hoài niệm cất vào nơi sâu lắng.

Con đường cũ phủ màu rêu, quạnh vắng

Ta làm gì để khỏi nhớ và quên?