Đừng nên…

(NTO) Đừng nên mỏi mắt kiếm tìm

Điều không thể đủ vẹn nguyên trong đời

Có gần mới có xa xôi

Có thương mới thốt những lời xót đau.

Có đi qua mỗi nhịp cầu

Thì ta mới biết sông sâu xoáy bờ

Tiếng đàn quyện với dây tơ

Rung lên cung bậc ý thơ thắm tình.

Hạt nắng của buổi bình minh

Trong veo ngụ giữa yên bình sớm mai

Trải qua một giấc mộng dài

Vẫn chưa định nghĩa đúng sai cho mình.