Nông dân Ninh Thuận đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(NTO) Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo nên sự đổi thay rõ rệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Hoạt động của các cấp hội ngày càng đa dạng, phong phú, theo hướng mở rộng các dịch vụ hỗ trợ nông dân (ND), lấy lợi ích thiết thực của ND làm động lực thúc đẩy, thu hút, tập hợp ND vào tổ chức Hội. Duy trì đều đặn các phong trào thi đua yêu nước, trong đó nổi bật là 3 phong trào lớn: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Nông dân thi đua đảm bảo quốc phòng, an ninh”.

Nông dân xã An Hải (Ninh Phước) nuôi bò cho thu nhập cao. Ảnh: Văn Nỷ.

Với phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” được triển khai nhiều năm nay và kết quả đạt được năm sau luôn cao hơn năm trước. Để giúp ND sản xuất hiệu quả, phát triển kinh tế, Hội ND tỉnh đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động, mở hàng chục buổi đối thoại trực tiếp giữa ND sản xuất, kinh doanh giỏi với ND, giữa ND với đại diện các cơ quan quản lý nhà nước để hướng dẫn, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hiểu rõ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo, khó khăn của người ND: Đó là thiếu vốn, thiếu đất canh tác, thiếu kiến thức làm ăn, thiếu sức lao động…Từ đó, chỉ đạo Hội ND các cấp có hướng giúp đỡ, cùng bà con tháo gỡ khó khăn, tìm hướng vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Theo đó, ngoài việc tạo điều kiện cho ND vay vốn; các cấp Hội ND đã cùng các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, định hướng tiêu thụ nông sản… để giúp các hộ ND phát triển sản xuất.

Đến nay, có 113.298 hộ đăng ký, trong đó có 55.704 hộ đạt danh hiệu ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Đây là những gương mặt điển hình, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư, tìm mối liên kết để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là những nhân tố tích cực để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội tổ chức 678 buổi tuyên truyền về kinh tế tập thể với 27.649 lượt người tham gia; trên địa bàn tỉnh có 32 mô hình hợp tác xã và 290 mô hình tổ hợp tác; hướng dẫn, hỗ trợ ND xây dựng 185 mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm/2.593 hộ tham gia; tích cực tham gia công tác xóa đói, giảm nghèo, trực tiếp giúp đỡ 1.186 hộ thoát nghèo và vươn lên làm giàu.

Thực hiện phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động ND tham gia thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các cấp Hội đã vận động 269.766 hộ ND đăng ký, trong đó có trên 221.404 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; xây dựng được trên 584 mô hình về nước sạch và bảo vệ môi trường nông thôn, 107 mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng 99 tổ ND tự quản bảo vệ môi trường. Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền, vận động cho hơn 146.899 lượt hộ ND, trong đó có 91.557 lượt hộ ND đăng ký dùng hàng Việt Nam.

Đối với phong trào “Nông dân thi đua đảm bảo quốc phòng, an ninh”, Hội gắn kết chặt chẽ phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc, với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 273 lớp tập huấn về kiến thức phòng chống tội phạm cho 7.716 lượt cán bộ, hội viên ND; tham gia phối hợp giải quyết 2.189 vụ mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ ND; củng cố và nhân rộng các mô hình, các tổ tự quản về an ninh trật tự ở nông thôn... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Thông qua các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh nhà.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian đến Hội ND các cấp trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua; tập trung làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức thi đua hiệu quả, thiết thực. Nội dung và cách thức tổ chức phong trào thi đua gắn liền với việc xây dựng cơ chế chính sách hợp lòng dân. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ, gắn liền với kỷ cương, trong cơ quan, đơn vị và cơ sở; thi đua cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, lập thành tích chào mừng Đại hội Hội ND các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.