Ninh Sơn: Tổng kết 5 năm thực hiện dự án hỗ trợ Tam nông

(NTO) Chiều ngày 27-2, huyện Ninh Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện dự án hỗ trợ Tam nông.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện dự án hỗ trợ Tam nông.

Qua 5 năm thực hiện dự án với tổng đầu tư trên 46,5 tỷ đồng, đã giải ngân trên 42,6 tỷ đồng, đạt gần 92% kế hoạch.  Đối tượng hưởng lợi là người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Quảng Sơn, Mỹ Sơn, Hòa Sơn và Ma Nới. Có 105 nhóm sở thích với 1.119 thành viên tham gia vào các nhóm bò, heo, dê, cừu; nhóm mía, mì, lúa và các nhóm cây ăn quả. Có 56 công trình; trong đó, 28 công trình với trên 14 ngàn mét đường giao thông nông thôn được cứng hóa; 20 công trình gần 11 ngàn mét kênh mương và 3 sân phơi được kiên cố hóa...

Dự án hỗ trợ Tam nông phát huy hiệu qủa đầu tư góp phần xây dựng nông thôn mới, ổn định cuộc sống người dân các xã vùng dự án.