Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh: Triển khai nhiệm vụ thực hiện dự án năm 2017

(NTO) Ngày 17-1, Ban Điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh (PCU) tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện dự án năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của PCU, trong năm qua dự án đã triển khai 349 hoạt động, với tổng vốn 100,905 tỷ đồng. Kết quả giải ngân được 58,483 tỷ đồng (đạt 58% kế hoạch), trong đó vốn IFAD (Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế) thực hiện giải ngân 35,412 tỷ đồng; lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay 303/353 tỷ đồng, chiếm 85,8% vốn được phân bổ theo Hiệp định; trong đó vốn IFAD giải ngân 229 tỷ/262 tỷ đồng, chiếm 87,4%. Thông qua triển khai Quỹ CBG (Quỹ Cạnh tranh doanh nghiệp), đã hình thành được 10 mô hình liên kết sản xuất cho 10 doanh nghiệp (DN) kết nối với 992 hộ sản xuất thuộc các chuỗi giá trị bắp, lúa, nho, táo, tỏi, chuối, heo đen, dê, bò và cừu. Ngoài ra, các xã bước đầu đã tổ chức được 8 hoạt động kết nối khối tư nhân trong cung cấp dịch vụ, tập huấn kỹ thuật sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm dê, cừu, bò, mía, mì, bắp, hành, tỏi và táo. Song song với các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, dự án đã phối hợp với tư vấn thực hiện khảo sát hiện trạng ở các địa phương, sở, ban, ngành, DN và nông dân về tình hình hợp tác công tư và tổ chức các hội thảo chuyên đề kết nối khối tư nhân tham gia vào quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2017, PCU xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thanh quyết toán các hoạt động dự án nhằm giải ngân hết vốn, tổ chức các hoạt động kết thúc dự án và chuyển giao thành quả dự án, thực hiện chiến lược rút lui. Theo đó, các đơn vị thực thi dự án tiếp tục thực hiện các hoạt động chưa hoàn thành trong năm 2016 để đảm bảo giải ngân hết vốn và đạt được các mục tiêu dự án. Đối với PCU, sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị kết thúc dự án đúng thời gian quy định, đồng thời hỗ trợ các huyện tổ chức hội nghị. Ngoài ra, PCU phối hợp với các bên liên quan hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán dự án hoàn thành; phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương triển khai chiến lược rút lui của dự án mà UBND tỉnh đã ban hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả đạt được trong năm 2016 và chỉ đạo PCU và các các sở, ngành, đoàn thể, các DASU tập trung công tác chuẩn bị hậu dự án, tiếp tục duy trì thành quả đạt được khi dự án kết thúc. Đối với các đề xuất của các huyện và các ngành, đồng chí giao lại PCU làm việc và báo cáo với Ban Chỉ đạo dự án tỉnh. Riêng nhu cầu vốn đối ứng năm 2017, UBND tỉnh sẽ cân đối ngân sách để giải quyết cho các địa phương.