Tác động từ Quỹ Phát triển kinh tế phụ nữ qua các nhóm tín dụng tiết kiệm ở An Hải

(NTO) Là một trong ba xã thuộc vùng Dự án Hỗ trợ Tam nông huyện Ninh Phước, trong hơn 2 năm qua, từ nguồn vốn của Dự án, xã An Hải đã phát triển các chuỗi giá trị thế mạnh về trồng trọt, chăn nuôi của địa phương, tạo cơ hội thoát nghèo cho các hộ thành viên tổ nhóm đồng sở thích. Đặc biệt được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai thực hiện Quỹ Phát triển kinh tế PN (WDF), Hội PN xã An Hải đã phân bổ hiệu quả vốn vay cho các nhóm tín dụng-tiết kiệm PN ở các thôn trong xã.

 
Phụ nữ thôn Long Bình 2 vay vốn đầu tư phát triển cây táo.

Quỹ WDF thuộc Hợp phần 2 (Tiểu hợp phần: Tăng cường tiếp cận các dịch vụ tài chính nông thôn) của Dự án Hỗ trợ Tam nông tỉnh (TNSP). Từ tháng 7-2013, Hội PN xã bắt đầu thành lập 2 nhóm tín dụng-tiết kiệm PN (mỗi nhóm 20 thành viên), chia đều mỗi thôn 1 nhóm. Tuy nhiên do đa số PN nghèo xã An Hải đều đã vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các nguồn vốn chương trình, dự án giảm nghèo khác, nên phải đến tháng 7-2014, sau khi tháo gỡ các vướng mắc với IFAD (Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp) về tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tham gia, việc giải ngân mới tiến hành. Bà Nguyễn Thị Ngãi, Chi hội trưởng Chi hội PN thôn Long Bình 2, cho biết: “Với mức vay bình quân 10 triệu đồng/người, hằng tháng mỗi hộ PN thành viên nhóm tín dụng-tiết kiệm PN thôn vay phải nộp trả 480 ngàn đồng (vừa gốc, vừa lãi, trong đó có 20 ngàn đồng tiền gửi tiết kiệm)”. Sau 2 năm, khi đã trả hết vốn vay, mỗi hộ PN thành viên sẽ có được số tiền tiết kiệm 480 ngàn đồng, cộng với 20 ngàn đồng tiết kiệm đóng lúc thành lập nhóm, tổng cộng 500 ngàn đồng. Như vậy người vay vừa có 10 triệu đồng vốn làm ăn, vừa có tiền tiết kiệm.

Nhìn chung đến nay các hộ vay tín dụng-tiết kiệm PN ở 2 thôn Long Bình đã thực hiện nghiêm túc việc hoàn vốn vay và sử dụng vốn đúng mục đích. Ở thôn Long Bình 2, PN vay vốn đã đầu tư nuôi dê, cừu vỗ béo hoặc chăm sóc nho, táo hiệu quả. Tương tự, ở thôn Long Bình 1, hầu hết các thành viên PN trong nhóm tín dụng-tiết kiệm PN thôn cũng chủ yếu đầu tư chăn nuôi dê, cừu. Từ ngày 6-11-2015, xã An Hải đã thành lập thêm 2 nhóm tín dụng-tiết kiệm PN ở các thôn Long Bình 1, Long Bình 2 và 6 nhóm tín dụng-tiết kiệm PN (chia đều 2 thôn) tại các thôn An Thạnh 1, An Thạnh 2; mỗi nhóm đều có 20 hộ thành viên. Cùng thời điểm thành lập, thực thi Quỹ WDF theo hợp đồng đối tác Ban Điều phối TNSP, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã duyệt cho vay nguồn vốn trên 1 tỷ đồng cho 104 hộ thuộc các nhóm tín dụng - tiết kiệm PN nói trên để đầu tư trồng nho, táo; nuôi dê, cừu thịt và dê, cừu sinh sản; nuôi bò vỗ béo và nuôi bò sinh sản; làm bánh tráng; mở tiệm uốn tóc.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Quy, Phó Chủ tịch Hội PN xã An Hải, sau khi 2 nhóm cũ ở các thôn Long Bình 1 và Long Bình 2 hoàn thành thu hồi vốn quỹ và chấm dứt hoạt động, hiện toàn xã chính thức có 8 nhóm tín dụng-tiết kiệm PN đang hoạt động, cũng với mức cho vay 10 triệu đồng/người theo phương thức trả tương tự. Tuy vốn cho vay tín dụng-tiết kiệm PN không lớn nhưng có tác động rất tích cực, không chỉ giúp PN làm chủ hộ có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, tăng thu nhập cho gia đình và ổn định cuộc sống, mà mô hình tín dụng - tiết kiệm PN còn tạo thói quen cho các chị về ý thức tiết kiệm, chưa có trường hợp hộ PN vay nào mà hoàn trả nợ gốc và lãi sai thời hạn trong hợp đồng tín dụng. Hằng tháng các hộ vay của 2 nhóm Long Bình 1, Long Bình 2 cứ vào ngày 10 và các hộ vay của 6 nhóm An Thạnh 1, An Thạnh 2 vào ngày 16 là đến nộp tiền trả nợ hoặc tiết kiệm theo đúng cam kết ban đầu.

Từ kết quả trên, Hội PN xã An Hải đang tiếp tục được WDF (tên mới là Quỹ Xã hội) hỗ trợ nhân rộng, hướng tới mục tiêu giúp PN thoát nghèo một cách bền vững.