Chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhóm sở thích trồng chuối gắn với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ

(NTO) Ngày 23-8, Ban điều phối Dự án Hỗ trợ Tam nông (HTTN) tỉnh tổ chức chương trình Con đường tri thức với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sản xuất giữa các nhóm sở thích (NST) trồng chuối gắn với doanh nghiệp và thị trường tiêu thụ”. Tham gia chương trình có đại diện các cơ quan thực thi dự án, 4 NST trồng chuối ở 2 xã thuộc vùng Dự án HTTN là Lâm Sơn (Ninh Sơn), Phước Bình (Bác Ái) và 2 cơ sở thu mua có liên kết với các NST.

 
Tham quan thực tế mô hình trồng chuối giống cấy mô của hộ ông Nguyễn Ngọc Sơn, thôn Tầm Ngân 2 (Lâm Sơn, Ninh Sơn) khi tham gia Dự án HTTN.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và tham quan thực tế mô hình trồng, tiêu thụ và chế biến chuối tại xã Lâm Sơn và cơ sở sản xuất Minh Châu (xã Xuân Hải, Ninh Hải); nghe đại diện Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tỉnh báo cáo kết quả triển khai Quỹ CBG theo chuỗi giá trị chuối, công tác liên kết giữa doanh nghiệp với NST và thị trường tiêu thụ. Đại diện NST trồng chuối xã Lâm Sơn cũng trình bày kết quả đạt được trong quá trình triển khai việc sản xuất gắn với thị trường, liên kết doanh nghiệp dưới định hướng của DASU huyện.

Qua chương trình, Ban điều phối Dự án HTTN tỉnh đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức chuỗi giá trị về cây chuối, tạo ra môi trường gặp gỡ, liên kết giữa người trồng chuối với doanh nghiệp thu mua nhằm mục tiêu nâng cao năng suất và giá trị kinh tế từ cây chuối.