Tổ chức sinh hoạt, tuyên tuyền kỷ niệm 94 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2024)

LTS: Thực hiện Công văn số 2803-CV/BTGTU ngày 8/7/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức sinh hoạt, tuyên tuyền kỷ niệm ...
Các tin đã đưa ngày: