Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2011.

Xây dựng bộ máy quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ tập trung là sớm tổng kết và đề xuất về công tác tổ chức quản lý Nhà nước nhiệm kỳ tới, giải pháp sửa đổi và xử lý dứt điểm những chồng chéo trong quản lý nhà nước của các bộ, ngành.

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 12-2, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2011. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị. 

Thủ tướng biểu dương những kết quả mà ngành Nội vụ đã đạt được trong năm qua.

Công tác cải cách thể chế, bộ máy có bước phát triển lớn mạnh. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thời gian qua đạt kết quả tích cực, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém mà ngành Nội vụ cần sớm khắc phục như cải cách hành chính, thủ tục hành chính… Bởi người dân và doanh nghiệp vẫn còn than phiền. Điều này đặt ra cho ngành Nội vụ phải đi sâu hơn nữa, làm tốt và thiết thực hơn nữa.

Theo Thủ tướng, ngay như cơ cấu tổ chức của một số bộ, ngành hiện nay vẫn còn chồng chéo, trùng lắp, thiếu rõ ràng, dẫn đến nhiều vấn đề chậm được giải quyết như quản lý hạ tầng đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý tài nguyên nước…Xử lý dứt điểm các trùng lắp, chồng chéo trong quản lý nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị

Về nhiệm vụ trong năm 2011, Thủ tướng nêu rõ, ngành Nội vụ cần tập trung chuẩn bị và góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, kiện toàn tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND theo hướng tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

“Ngành Nội vụ cần tham mưu trong lựa chọn nhân sự tốt cho cuộc bầu cử, điều này có ý nghĩa quyết định đến chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử thời gian tới”, Thủ tướng chỉ rõ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm lớn mà Thủ tướng đề nghị ngành Nội vụ tập trung nhân lực và công sức thực hiện là tiến hành tổng kết và đề xuất về công tác tổ chức quản lý Nhà nước nhiệm kỳ tới, theo đó cần có giải pháp sửa đổi, xử lý dứt điểm những chồng chéo trong quản lý nhà nước của các bộ, ngành.

“Ngay như vấn đề về phát triển năng lượng, biến đổi khí hậu khi nước biển dâng là thực tế đòi hỏi ngành Nội vụ phải vào cuộc, đề xuất các giải pháp trong việc có nên thành lập các cơ quan chuyên trách để xử lý vấn đề chung hay thực hiện cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành”, Thủ tướng đặt vấn đề.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý ngành Nội vụ cần làm tốt công tác về quản lý nhà nước về các hội, các tổ chức phi chính phủ, công tác thi đua khen thưởng, tôn giáo, cơ yếu, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh đáp ứng đòi hỏi của công cuộc phát triển đất nước.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Hữu Thắng, năm 2011, ngành Nội vụ xác định những 8 nhiệm vụ trọng tâm cần sớm triển khai thực hiện là Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Hoàn thành các dự án Luật, Pháp lệnh, các văn bản trình các cấp có thẩm quyền theo kế hoạch; hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; tiếp tục xây dựng Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi, Đề án cơ cấu Chính phủ khóa XIII theo quan điểm bộ tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực; chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Bên cạnh đó, triển khai ban hành các văn bản hướng dẫn Luật Viên chức và đề án cải cách chính sách tiền lương; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hội, tổ chức phi Chính phủ; đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu, tôn giáo, thi đua khen thưởng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo Web Chính phủ