Huyện ủy Ninh Sơn: Thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

Ngày 15-2, Huyện ủy Ninh Sơn tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI cho gần 100 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở Đảng, các đồng chí nguyên ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện các khóa đã nghỉ hưu. Đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và thông tin một số vấn đề thời sự trong và ngoài nước.

Trên cơ sở nắm vững các nội dung cơ bản của Đại hội Đảng, các ngành, địa phương trong huyện tiếp tục phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân để thực hiện, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.