Năm 2011, tuyển sinh 1.220 chỉ tiêu đào tạo hệ cao đẳng, đại học, trung cấp

Theo Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 24-12-2010 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, trong đó ngành Giáo dục và Đào tạo được giao 1.220 chỉ tiêu đào tạo các hệ cao đẳng, đại học, trung cấp.

Cụ thể: Trường Cao đẳng Sư phạm Ninh Thuận sẽ tuyển sinh hệ cao đẳng sư phạm chính quy 190 chỉ tiêu ở các ngành (giáo dục Mầm non 40 chỉ tiêu, giáo dục Tiểu học 50 chỉ tiêu, sư phạm tiếng Anh 50 chỉ tiêu và Công nghệ thiết bị trường học 50 chỉ tiêu); đào tạo hệ cao đẳng sư phạm không chính quy nâng chuẩn giáo viên tiểu học lên trình độ cao đẳng sư phạm 80 chỉ tiêu; đào tạo hệ cao đẳng sư phạm không chính quy ngành tiếng Anh 80 chỉ tiêu và Tin học 80 chỉ tiêu; đào tạo liên thông đại học 320 chỉ tiêu với các ngành sư phạm tiếng Anh, sư phạm Âm nhạc, sư phạm Ngữ văn và sư phạm Toán, mỗi ngành 80 chỉ tiêu.

Trường Trung cấp Y tế Ninh Thuận sẽ tuyển sinh đào tạo 60 chỉ tiêu hệ trung cấp ngành Kỹ thuật viên gây mê hồi sức và Kỹ thuật viên hình ảnh y học, mỗi ngành 30 chỉ tiêu.

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh sẽ tuyển sinh đào tạo 320 chỉ tiêu đại học hệ vừa làm vừa học các ngành Hệ thống điện, Tài chính-Kế toán, Luật và Công tác xã hội-Phát triển cộng đồng, mỗi ngành 80 chỉ tiêu.