Sinh viên Đại học Cần Thơ nghiên cứu về cây nho

86 sinh viên năm thứ 3 bộ môn Khoa học cây trồng khóa 34 – Trường Đại học Cần Thơ đã đến thực tập và nghiên cứu về cây nho tại vườn nho

86 sinh viên năm thứ 3 bộ môn Khoa học cây trồng khóa 34 – Trường Đại học Cần Thơ đã đến thực tập và nghiên cứu về cây nho tại vườn nho Ba Mọi tại thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận. Đoàn được ông Nguyễn Văn Mọi giới thiệu kinh nghiệm trồng nho và các biện pháp canh tác đạt tiêu chuẩn sản phẩm an toàn chất lượng cao (tiêu chuẩn VietGrap). Sinh viên đặt nhiều câu hỏi về biện pháp chăm sóc, ghép cành, dinh dưỡng, phòng trừ bệnh hại trên cây nho. Đến cuối tháng 1-2011, Trường Đại học Cần Thơ tiếp tục gởi 110 sinh viên chuyên ngành nông nghiệp đến học tập kinh nghiệm tại vườn nho Ba Mọi.