48 thí sinh THPT tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia

Trong hai ngày 11 và 12-1, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bộ Giáo dục&Đào tạo tổ chức kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi cấp quốc gia đơn vị tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự kỳ thi có 48 thí sinh (TS) đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2010-2011. Trong đó, THPT chuyên Lê Quý Đôn có 36 TS, Chu Văn An 7 TS, Nguyễn Trãi 1 TS, Nguyễn Du 1 TS, Tháp Chàm 1 TS, Trường Chinh 2 TS. Các TS dự thi với 9 môn học: Toán có 6 TS, Vật lý 4, Hoá học 5, Sinh học 6, Tin học 4, Ngữ văn 6, Lịch sử 6, Địa lý 5, tiếng Anh 6.

Bộ Giáo dục&Đào tạo cử 20 cán bộ, giáo viên thuộc hai tỉnh Hòa Bình và Trà Vinh đến giám sát công tác thi tuyển.