Tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023

Ngày 28/11, tại thị trấn Phước Dân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ninh Phước phối hợp LĐLĐ huyện Thuận Nam tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn (CĐ) năm 2023 cho 459 học viên là cán bộ chủ chốt thuộc các tổ chức CĐ cơ sở trên địa bàn hai huyện Ninh Phước và Thuận Nam.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được hướng dẫn nghiên cứu các chuyên đề: Công tác tài chính CĐ và sử dụng hiệu quả phần mềm kế toán CĐ; Kỹ năng tổ chức các hoạt động của chủ tịch CĐ cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát và thi đua khen thưởng của CĐ; Kỹ năng truyền thông hoạt động CĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng... Qua đó góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh buổi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2023. Ảnh: S.Ngọc