Thuận Bắc:

Đưa cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lên tầm cao mới

Từ năm 2007 đến nay, cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị- xã hội huyện Thuận Bắc

 Nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ được cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, đem lại hiệu quả thiết thực góp phần phát triển toàn diện đời sống kinh tế, văn hóa xã hội địa phương.

Ban chỉ đạo cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh huyện Thuận Bắc ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) đưa cuộc vận động gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Chọn một số TCCSĐ làm điểm thực hiện cuộc vận động rút kinh nghiệm nhân rộng trong toàn Đảng bộ. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các ngày lễ lớn tạo sự lan tỏa sâu rộng đưa cuộc vận động trở thành hành động thiết thực trong cuộc sống, công tác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Toàn huyện tổ chức 81 lớp học thu hút 5262 học viên nghiên cứu các chuyên đề, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên đề ra kế hoạch phấn đấu rèn luyện làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công việc được giao.

Đường vào trung tâm huyện Thuận Bắc

Năm 2010, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động với chủ đề: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, các cơ quan, đơn vị, các địa phương thực hiện nghiêm túc việc treo ảnh Bác Hồ, quốc huy, quốc kỳ theo đúng quy định; tổ chức chào cờ vào thứ hai đầu tuần trong tháng.

Công sở lắp đặt bảng tên tại cổng chính, sắp xếp phòng làm việc ngăn nắp, khoa học, xanh- sạch- đẹp và bảo đảm an toàn lao động. Cuộc vận động tạo động lực phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ trên địa bàn huyện; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2011- 2015. Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc tặng giấy khen cho 14 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 4 năm thực hiện cuộc vận động. Đơn cử, Hội Phụ nữ xã Bắc Phong thành lập mô hình tổ tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế gia đình ở chi hội thôn Ba Tháp. Tổ có 50 hội viên mỗi chị góp 5000 đồng/ngày tích lũy vốn tiết kiệm đến cuối năm 2008 được 45 triệu đồng giúp hội viên nghèo vay phát triển sản xuất, nâng cao đời sống gia đình.

Các cơ quan huyện Thuận Bắc xây dựng môi trường làm việc xanh- sạch- đẹp.

Mô hình này được nhân rộng đến 6 xã trên địa bàn huyện. Hoặc như cơ quan Quân sự huyện vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn sẵn sàng chiến đấu, vừa tăng gia sản xuất mỗi năm thu nhập trên 100 triệu đồng cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ. Cô giáo Trần Thị Thu Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Cao Bá Quát hết lòng giúp dỡ đồng nghiệp thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy. Patâu Axá Ngoan ở xã Phước Chiến làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, anh tự học ngoại ngữ, nâng cao kỹ năng phát triển cộng đồng hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp canh tác trên đất dốc và chăn nuôi gia súc đạt hiệu quả kinh tế cao…

Trong những năm tới, Huyện ủy Thuận Bắc tiếp tục lãnh đạo địa phương đưa cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vươn lên tầm cao mới. Huy động toàn hệ thống chính trị thực hiện cuộc vận động trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của cơ quan, địa phương. Cuộc vận động thực sự trở thành chủ đề thân thuộc trong nhận thức của mỗi người tự giác làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và vai trò giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên thực thi chức trách được giao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện cuộc vận động đạt thành tích xuất sắc, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.