Ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Phước phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng giáo dục

Cuộc vận động lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành GD&ĐT huyện Ninh Phước. Cán bộ, đảng viên, giáo viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tinh thần trách nhiệm của cán bộ giáo viên được nâng lên, nền nếp kỷ cương trong trường học được đẩy mạnh, mối đoàn kết trong tập thể sư phạm nhà trường có nhiều tiến bộ rõ rệt - đó là nhận xét của thầy giáo Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ninh Phước trao đổi với chúng tôi.

Toàn huyện có trên 25.160 học sinh theo học tại 54 trường học các cấp. Những năm qua, ngành GD&ĐT huyện Ninh Phước gắn việc thực hiện Cuộc vận động với việc phát huy tinh thần trách nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục.

Để cụ thể hóa mục tiêu đó, ngành Giáo dục huyện đã xây dựng và triển khai 4 chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, công chức, giáo viên gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dạy và học.

Theo đó, mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên đã tự đăng ký chương trình kế hoạch, nội dung rèn luyện bằng những việc làm cụ thể gắn với công việc được giao. Trong đó có liên hệ với đạo đức nhà giáo thực hiện kỷ cương- tình thương- trách nhiệm. Cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung; Cuộc vận động "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học; Tận tâm giúp đỡ học sinh nghèo khó khăn và học tập yếu kém; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong trường học; Tự học nâng chuẩn, tự học tin học, ngoại ngữ ứng dụng hiệu quả thiết bị công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, giảng dạy.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm với học sinh, nhiều thầy, cô giáo tích cực nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Nhiều cô giáo, thầy giáo đã tổ chức dạy phụ đạo cho các học sinh yếu kém, quan tâm động viên giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, lưu ban, bỏ học. Trong năm học 2009- 2010, toàn ngành huy động được 2.305 học sinh 6 tuổi đến trường đạt 96,5%; học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học đạt 99,4%; học sinh bỏ học ở cấp tiểu học còn 0,32%, giảm 0,21% so với năm học trước và cấp THCS bỏ học 3,4%, giảm 0,3% so với năm học trước.

Để nâng cao chất lượng dạy học, nhiều giáo viên phát huy tinh thần tự học sáng tạo nâng cao kiến thức thông qua việc tham gia các khóa học Đại học từ xa, các lớp bồi dưỡng chuyên môn. Chính vì thế hiện nay toàn ngành giáo dục huyện Ninh Phước có 1.252/1.266 giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, chiếm 99% giáo viên toàn ngành. Hằng năm có hàng trăm giáo viên các cấp học tham gia các kỳ thi giáo viên dạy giỏi. Trong năm học vừa qua ở toàn ngành đã có 99 giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 8 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Cuộc vận động lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành GD&ĐT huyện Ninh Phước. Cán bộ, đảng viên, giáo viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi thầy, cô giáo tự học tự rèn nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Có phẩm chất đạo đức và lối sống lành mạnh. Học sinh có động cơ và thái độ học tập tốt tạo tiền đề vững chắc cho quá trình phát triển học vấn.

Để tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động, trong thời gian tới, ngành GD&ĐT huyện Ninh Phước chỉ đạo các đơn vị trường học phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh Cuộc vận động đi vào thực chất hơn nữa. Trong đó, chú trọng gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành là mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học sáng tạo và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục có ít nhất có một việc làm đổi mới trong quản lý, giảng dạy, giáo dục học sinh góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.