Cán bộ thuế tiêu biểu “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Anh Hồ Công Hoài Ái (ảnh), Trưởng phòng Tin học Cục Thuế tỉnh, được Đảng ủy khối cơ quan Dân chính đảng biểu dương là cá nhân tiêu biểu qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ.

Là Đảng ủy viên, thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, anh đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tích cực nêu gương cho tập thể đảng viên và công chức trong đơn vị.

Theo đồng chí Vũ Đình Trọng, Bí thư Đảng ủy-Cục trưởng cục Thuế tỉnh, anh Hồ Công Hoài Ái đã cùng với tập thể phòng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tự động hoá hầu hết công việc của ngành; tập trung, chia sẻ thông tin hỗ trợ các khâu quản lý, kiểm tra, thanh tra và hỗ trợ người nộp thuế. Bốn năm qua, anh đã triển khai trên 20 phần mềm ứng dụng tin học vào công tác quản lý thuế cũng như hỗ trợ người nộp thuế.

Cụ thể đối với ngành, anh Hồ Công Hoài Ái đã có những ứng dụng tin học trong quản lý thuế, phân tích tình trạng thuế, hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra, phân tích Báo cáo tài chính, quản lý nợ thuế và quản lý ấn chỉ.

Qua triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), anh Hồ Công Hoài Ái có phần mềm ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế nộp đăng ký mã số thuế TNCN, kê khai quyết toán TNCN qua mạng. Đặc biệt anh đã cùng tập thể phòng có sáng kiến đặt Kios thông tin thuế ngay tại trụ sở cơ quan, hỗ trợ người nộp thuế tự tra cứu các thông tin về tình trạng kê khai và nộp thuế của mình, đáp ứng yêu cầu minh bạch hoá thông tin quản lý thuế.

Với thành tích trên, hằng năm anh Hồ Công Hoài Ái đều được xếp loại đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tặng giấy khen; Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng bằng khen và được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tập thể Phòng Tin học luôn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng bằng khen và đặc biệt được Chính phủ tặng bằng khen năm 2009.

Khi được hỏi về kinh nghiệm của mình, anh Hồ Công Hoài Ái nói: “Điều quan trọng là phải biến việc “làm theo” Bác trở thành sinh hoạt thường xuyên, hàng ngày, tạo nên một phong trào tự giác và hiệu quả thiết thực”.