Giải đáp pháp luật về thi đua khen thưởng

(NTO) Một số cán bộ hưu trí, nhân dân huyện Thuận Nam hỏi: Cá nhân tham gia kháng chiến chống Pháp đã được công nhận là liệt sĩ thì xét khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp như thế nào? Thủ tục hồ sơ đề nghị?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 8, Nghị quyết số 06-NQ/HĐNN ngày 29/8/1960 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng Nhà nước về ban hành Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thì: “Đối với những liệt sĩ đã hy sinh trong chiến đấu hoặc trong công tác thì căn cứ theo chức vụ lúc hy sinh mà truy tặng”.

Và theo qui định tại điểm 2, khoản 10, Mục III, Thông tư số 15-TTg ngày 12/01/1961 của Phủ thủ tướng (nay là Chính phủ) về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến đã được bổ sung do Thông tư số 75-TTg ngày 27/02/1961 thì: “Riêng đối với tử sĩ và liệt sĩ thì xét khen thưởng như sau: Thời gian hoàn thành chức trách và thâm niên phục vụ kháng chiến được tính tới ngày 20/7/1954”.

Như vậy, cá nhân liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp thì mức khen thưởng Huân-Huy chương xét khen theo chức vụ lúc hy sinh và thời gian để tính khen thưởng từ ngày tham gia kháng chiến đến ngày 20/7/1954.

Về thủ tục hồ sơ: Tờ khai của người được uỷ quyền thờ cúng liệt sĩ có xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú; bản sao bằng liệt sĩ (do Phòng Lao động và TBXH sao): Mỗi loại 01 bản chính. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi tại Ủy ban nhân dân xã, phường nơi người kê khai có hộ khẩu thường trú.