Hội thảo khoa học “40 năm nghiên cứu văn hóa Chăm”

(NTO) Ngày 3-6, Hội thảo khoa học “40 năm nghiên cứu văn hóa Chăm” diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh do 3 đơn vị cùng phối hợp tổ chức: Viện KHXH Vùng Nam bộ, Viện KHXH Vùng Trung bộ và Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự Hội thảo có hơn 40 đại biểu là những nhà lãnh đạo, quản lý của Trung ương, các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh và những nhà khoa học trong nước chuyên nghiên cứu về văn hóa Chăm. Ban Tổ chức đã chọn 40 bài viết tiêu biểu tập hợp xuất bản sách “40 năm nghiên cứu văn hóa Chăm”.

 
Hội thảo khoa học “40 năm nghiên cứu văn hóa Chăm”.