Tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trải qua 30 năm tái lập, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động, hoàn thành sứ mệnh “cầu nối” giữa Nhân dân với Đảng và chính quyền, giữ vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nhiều dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Để nâng cao năng lực hoạt động, ngay từ những ngày đầu thành lập, Mặt trận các cấp trong tỉnh chú trọng hoạt động theo phương châm gần dân, sát dân, hướng về cơ sở, lắng nghe, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân, qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ Mặt trận từng bước được kiện toàn, năng lực công tác ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra cho từng thời kỳ.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước đây và nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Mặt trận các cấp và Ban công tác Mặt trận các khu dân cư đã tập trung phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân tại khu dân cư hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động, từ đó tự giác hưởng ứng và tham gia tích cực. Việc hiến đất, hiến tài sản, đóng góp ngày công để tham gia xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi tại cơ sở. Với sự đồng thuận và tích cực tham gia của các tầng lớp Nhân dân, cuộc vận động đã góp phần tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được nâng cao. Đến nay, toàn tỉnh có 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 29/47 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 6/29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 12/18 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

“Ngày hội dân tộc Raglai 2013” - Ngày hội những giá trị độc đáo trong đời sống văn hóa của người Raglai. Ảnh tư liệu

Thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động các nguồn lực thực hiện tốt nhiều chương trình an sinh xã hội với cách làm mới, sâu sát cơ sở, hướng đến đối tượng cần trợ giúp. Thông qua hoạt động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Cứu trợ” các cấp, MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động được 221,3 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, toàn tỉnh đã triển khai xây mới 5.711 căn nhà “Đại đoàn kết” và 7.976 nhà theo chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở của Chính phủ; sửa chữa 1.076 căn nhà; hỗ trợ phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh, hỗ trợ học sinh học tập và chăm lo hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán hằng năm với tổng số tiền trên 39 tỷ đồng; hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai với số tiền trên 17,7 tỷ đồng... qua đó, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân an cư lạc nghiệp, ổn định đời sống và sản xuất.

Để góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng và triển khai Đề án số 406/ĐA-MTTQ về “Hỗ trợ đồng bào Bác Ái, góp phần giảm nghèo bền vững” và các Chương trình hỗ trợ bò cái giống sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Qua 5 năm thực hiện đến nay Dự án đã thực sự mang lại hiệu quả, giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định kinh tế gia đình. Theo thống kê, toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 2.000 con bò cho 140 hộ nghèo với số tiền 19 tỷ đồng. Đến nay, đàn bò đã sinh sản được 719 con, trong đó có 233 bò nái chuyển từ hộ I sang hộ II. Từ những cách làm hay, sáng tạo, trở thành điểm sáng trong phong trào giảm nghèo, MTTQ và các đoàn thể trong toàn tỉnh đã góp phần cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 7,78% theo chuẩn mới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng đại dịch trong điều kiện tốt nhất có thể. Để cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm với tổng số tiền trên 126 tỷ đồng, trong đó ủng hộ bằng tiền 45,6 tỷ đồng, ủng hộ trang thiết bị, vật tư y tế trị giá khoảng 46,4 tỷ đồng và các chương trình an sinh xã hội do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ trị giá trên 34 tỷ đồng.

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào, cuộc vận động, MTTQ các cấp còn triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp, tăng cường công tác tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Từ đó, góp phần phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tuyên truyền Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; MTTQ còn phát huy hiệu quả vai trò “cầu nối” phản ánh tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp của Nhân dân tới cấp ủy, chính quyền.

Tự hào với những thành tựu đã đạt được, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV gắn với thực hiện nghị quyết đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024... từng bước khẳng định vai trò, vị thế của mình, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, ra sức vun đắp, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân và tỉnh nhà ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.