Hướng dẫn chế độ, chính sách cho đối tượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Liên Bộ Quốc phòng, Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, các đối tượng thuộc biên chế của các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi làm nhiệm vụ trong nước và ngoài nước được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg. Cách tính hưởng và chi trả chế độ được quy định cụ thể như sau:

Chế độ phụ cấp bằng 100% mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc ngạch, bậc hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với người hưởng lương hoặc mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ khi trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước, được tính hưởng theo tháng; trường hợp không đủ tháng thì từ 15 ngày trở lên được tính hưởng bằng 1 tháng, dưới 15 ngày được tính hưởng bằng 1/2 tháng.

Chế độ phụ cấp khu vực đối với những người làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập ở ngoài nước được tính hưởng theo tháng; mức hưởng bằng 1,0 so với mức lương cơ sở đối với người hưởng lương, so với mức phụ cấp quân hàm binh nhì đối với hạ sĩ quan, binh sĩ.

Chế độ phụ cấp trách nhiệm mức 0,5 so với mức lương cơ sở, được tính hưởng theo tháng; thời gian được tính hưởng kể từ ngày được biên chế thuộc đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Chế độ bồi dưỡng trực tiếp làm nhiệm vụ khảo sát, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước được tính hưởng đối với những ngày trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ;

Ảnh minh họa: tienphong.vn

Về chế độ bồi dưỡng sức khỏe cho các đối tượng thuộc biên chế của các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi làm nhiệm vụ trong nước và ngoài nước, Thông tư quy định rõ: thời gian làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ đủ 6 tháng đến 12 tháng được bồi dưỡng 02 lần; dưới 6 tháng được bồi dưỡng 01 lần với mức bồi dưỡng 280.000 đồng/người.

Chế độ hỗ trợ học tiếng Lào, tiếng Campuchia được cấp phát tập trung cho đội tìm kiếm, quy tập ở ngoài nước theo quân số thực tế làm nhiệm vụ với mức 500.000 đồng/người/năm (thời gian không quá 3 năm).

Trường hợp bị bệnh, bị thương phải khám và chữa bệnh tại các cơ sở y tế của nước Bạn thì được thanh toán các chi phí khám, chữa bệnh theo quy định của nước sở tại; đội tìm kiếm, quy tập lưu giữ chứng từ, giấy tờ liên quan làm cơ sở thanh quyết toán (giấy vào viện, giấy ra viện; chứng từ, hóa đơn thanh toán viện phí). Trường hợp phải vận chuyển bệnh nhân bằng phương tiện giao thông của nước Bạn thì được thanh toán theo thực chi; đội tìm kiếm, quy tập lập văn bản hành trình vận chuyển bệnh nhân và chi phí cụ thể cho từng trường hợp làm cơ sở thanh quyết toán.

Thời gian tính hưởng các chế độ đối với các đối tượng được biên chế thuộc đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước được tính từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh.

Ngoài nhóm đối tượng trên, Thông tư này còn hướng dẫn một số chế độ phụ cấp, trợ cấp, bồi dưỡng, tiêu chuẩn vật chất, hậu cần đối với những người làm nhiệm vụ liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; bảo đảm trang bị, phương tiện, vật tư, hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các đội chuyên trách và các tổ chức được giao trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước và ngoài nước.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014. Các chế độ, chính sách và công tác bảo đảm được thực hiện kể từ ngày 1/2/2014.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam