Cho vay ưu đãi DN đầu tư nông nghiệp công nghệ cao

Các DN đầu tư đầu tư công nghệ cao trong nông nghiệp sẽ được vay vốn với lãi suất từ 7 đến 10,5%/năm.

Ngày 28-5, Thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 1050/QĐ-NHNN quy định về việc cho vay thí điểm đối với các mô hình liên kết trong chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 5/3/3014 của Chính phủ.

Các đối tượng vay vốn gồm: Các DN ký kết hợp đồng liên kết trong sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp; các DN được Bộ NNPTNT cấp giấy chứng nhận là DN nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các hộ nông dân, hợp tác xã đại diện cho nông dân thực hiện ký kết hợp đồng liên kết theo chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các DN được NHNN, Bộ NNPTNT phê duyệt gắn với các dự án liên kết cụ thể.

Các ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện cho vay thí điểm đối với khách hàng có mục đích liên kết theo chuỗi từ khâu sản xuất-chế biến-tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; các dự án ứng dụng khoa học công nghệ cao.

Việc cho vay đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng quy định tại Quyết định này, các quy định về đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng của TCTD và các văn bản pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, NHTM xem xét áp dụng lãi suất vay ngắn hạn đối với khách hàng có những mô hình liên kết theo chuỗi giá trị khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ có thời gian vay trên 12 tháng (nhưng không quá 18 tháng), mỗi khâu (sản xuất, chế biến, tiêu thụ) đều dưới 12 tháng và khách hàng cam kết trả một phần nợ sau mỗi khâu của chuỗi.

Về hình thức cho vay, NHTM cho vay ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu vốn cho các chi phí về sản xuất nông nghiệp gồm giống, phân bón, vật tư nông nghiệp ... và cho vay trung, dài hạn để đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị phục vụ cho các mô hình sản xuất như đã quy định trong Quyết định này.

Thời gian thực hiện thí điểm cho vay là 2 năm kể từ ngày Quyết định có hiệu lực (ngày 28/5).

Quyết định cũng quy định cụ thể về cơ chế cho vay, điều kiện, hình thức, mức cho vay, trách nhiệm của khách hàng, NHTM và các đơn vị thuộc NHNN.

Tại buổi họp báo thường kỳ của NHNN chiều nay, 28/5, ông Nguyễn Viết Mạnh, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế của NHNN cho biết: NHNN sẽ dành 12.000 tỷ đồng nguồn vốn dài hạn cho vay với lãi suất thấp để bà con tái canh cây cà phê ở Tây Nguyên. Hiện nay NHNN đang phối hợp với Bộ NNPTNT triển khai chủ trương này.

Nguồn www.chinhphu.vn