Lâm Đồng thiết lập bệnh viện vệ tinh chuyên khoa tim mạch

Tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt 22,3 tỷ đồng để thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh chuyên khoa tim mạch.

Trong đó, Bộ Y tế hỗ trợ qua Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2,5 tỷ đồng và nguồn ngân sách tỉnh gần 19 tỷ đồng để đầu tư máy chụp mạch máu kỹ thuật số (DSA) và các thiết bị phụ trợ, còn lại gần 1 tỷ đồng từ nguồn thu viện phí của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng; tổ chức đào tạo can thiệp mạch vành, hồi sức tim mạch, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ trang thiết bị cho hội chẩn trực tuyến, đào tạo nhân lực…

Theo đó, trong giai đoạn 2014-2016, tỉnh Lâm Đồng sẽ hình thành Bệnh viện vệ tinh chuyên khoa tim mạch giữa Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP. Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Theo đề án, bệnh viện vệ tinh ra đời sẽ góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên khoa tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng bằng các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị y tế giúp người dân được khám, chữa bệnh tại địa phương, hạn chế chuyển bệnh nhân và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng (tại Đà Lạt) sẽ nâng cấp cơ sở hạ tầng, chuẩn bị trang thiết bị và nhân lực cho việc hình thành bệnh viện vệ tinh, cũng như tiếp nhận các chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chịu trách nhiệm tư vấn cho đối tác Lâm Đồng để ra đời bệnh viện vệ tinh, đào tạo cán bộ, nhân viên y tế, hỗ trợ trang thiết bị hội chẩn trực tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho phía Lâm Đồng.

Hai bên cũng sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để đào tạo, trao đổi thông tin, hội chẩn, tham vấn chuyên môn qua hệ thống Telemedicine (y học từ xa) giữa hai bệnh viện.

Nguồn Chinhphu.vn