Bác Ái: Đầu tư 450 triệu đồng xây dựng Nhà sàn truyền thống

(NTO) Nhà sàn truyền thống đồng bào Raglai huyện Bác Ái được xây dựng tại xã Phước Đại, với nguồn vốn đầu tư 450 triệu đồng. Nhà sàn có chiều cao 7,1m, bao gồm phần trụ đúc cao 1,5 m, phần nhà sàn cao 5,6 m, mái lợp tranh, diện tích sử dụng 63m2. Các đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành trước ngày 25-8, kịp thời phục vụ hoạt động Ngày hội Văn hóa Raglai năm 2013 và sử dụng lâu dài cho nhân dân địa phương.

 
Nhà sàn truyền thống đồng bào Raglai huyện Bác Ái được xây dựng tại xã Phước Đại.