Ninh Thuận: Tu bổ, bồi nền 62 cuốn thư tịch cổ Chăm

(NTO) Trong khuôn khổ Chương trình kế hoạch công tác thuộc Đề án “Sưu tầm tài liệu quí, hiếm”, sáng 29-5, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ bàn giao thư tịch cổ Chăm cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II thực hiện tu bổ, bồi nền.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II đã ký nhận tu bổ, bồi nền 62 cuốn thư tịch cổ; trong đó, 30 cuốn viết trên giấy gió, 12 cuốn viết trên lá buông và 20 cuốn viết trên giấy bao xi măng. Ngoài ra, Trung tâm còn nhận xử lý, bảo quản 281 cuộn thư tịch chụp trên micrô phim.

Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II và Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm ký kết
bàn giao thư tịch cổ Chăm để tu bổ, bồi nền

Những thư tịch trên chứa đựng nhiều nội dung giá trị lịch sử, văn hóa, thơ văn, tín ngưỡng tôn giáo, nghi thức thực hành nghi lễ… là tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu văn hóa truyền thống của cộng đồng người Chăm. Do điều kiện bảo quản của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm còn hạn chế, các thư tịch cổ đã bị xâm hại bởi môi trường, khí hậu, côn trùng. Việc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II nhận xử lý kỹ thuật, tu bổ, bồi nền nhằm góp phần gìn giữ kho tàng văn hóa Chăm. Dự kiến công tác tu bổ hoàn tất vào cuối năm nay, kinh phí thực hiện 100 triệu đồng.