Nhóm ngành y dược

1. Ngành Dược

Nơi đào tạo: Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hải Phòng, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Trường ĐH Y Dược (ĐH Huế).

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Dược sĩ có đạo đức tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và Y-dược học cơ sở vững, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cơ bản để cộng tác với bác sỹ Y khoa hướng dẫn người bệnh hoặc nhân dân sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; sản xuất, quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Việc làm sau khi tốt nghiệp: Dược sĩ có thể làm việt tại các xí nghiệp dược phẩm, các cơ sở dược Nhà nước và tư nhân trong và ngoài nước……

2. Ngành Điều dưỡng

Nơi đào tạo: Trường Đại Học Y Dược TP. HCM, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Hải Phòng, ĐH Y Dược Cần Thơ, ĐH Y Dược (ĐH Huế)...

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cử nhân điều dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng điều dưỡng cơ bản vững chắc, có thái độ đúng mực; có khả năng quản lý, tổ chức và thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho người bệnh cũng như trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học; có khả năng tự học vươn lên góp phần đáp úng nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Việc làm sau khi tốt nghiệp: Cữ nhân điều dưỡng làm việc tại các cơ sở Y tế, các bệnh viện, có khả năng thực hiện tốt Y lệnh của bác sĩ, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý; phối hợp với bác sĩ để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh; thực hiện đầy đủ và thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng tại các cơ sở y tế điều trị.

 

3. Ngành Răng hàm mặt

Nơi đào tạo: Các Trường Đại Học Y – Nha – Dược, Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch,…

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo bác sỹ răng – hàm – mặt có y đức; có kiến thức khoa học cơ bản; có kiến thức cơ bản của y học và nha khoa hiện đại; có kiến thức và kỹ năng thực hành trong dự phòng và điều trị các bệnh răng miệng cho cá nhân và cộng đồng; có khả năng kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền; có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe răng miệng cho nhân dân.

Việc làm sau khi tốt nghiệp: Bác sỹ răng hàm mặt có thể làm việc tại các trường/khoa răng hàm mặt của trường đại học, các bệnh viện, viện và các cơ sở y tế khác.

4. Ngành Vật lý trị liệu

Nơi đào tạo: Trường Đại học Y Dược Tp.HCM, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y Hải Phòng, ĐH Y Dược Cần Thơ, ĐH Y (ĐH Huế).

Mục tiêu đào tạo: Cử nhân kỹ thuật y học chuyên ngành Vật lý trị liệu trình độ đại học, có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở và kỹ năng chuyên ngành sâu để thực hiện tốt nhiệm vụ điều trị, quản lý, truyền đạt kỹ năng chuyên ngành vật lý trị liệu. Có khả năng tự học vươn lên đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Việc làm sau khi tốt nghiệp: Cử nhân ngành Vật lý trị liệu có thể làm việc tại các trường, viện, bệnh viện trung ương, thành phố, trung tâm chỉnh hình-phục hồi chức năng và các cơ sở y tế khác.

5. Ngành Y học cổ truyền

Nơi đào tạo: Các trường Đại học Y – Nha – Dược,….

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo bác sỹ y học cổ truyền có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở vững chắc; có kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học hiện đại và y học phương Đông; có khả năng tiếp thu kế thừa và phát triển vốn y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh và chữa bệnh, có khả năng tự học vươn lên để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Việc làm sau khi tốt nghiệp: Bác sỹ y học cổ truyền có thể làm việc tại các bệnh viện, viện Y học cổ truyền, trường đại học y dược, các khoa y học cổ truyền của bệnh viện đa khoa và các cơ sơ y tế khác.

6. Ngành Y đa khoa

Nơi đào tạo: các Trường đại học Y – Nha – Dược, Trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y ĐHQG HCM.

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo bác sỹ y học cổ truyền có y đức, có kiến thức khoa học cơ bản và y học cơ sở vững chắc; có kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học lâm sàng và cộng đồng, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong phòng bệnh và chữa bệnh, có khả năng tự học vươn lên để đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cơ hội nghề nghiệp: Bác sĩ đa khoa có nhiều cơ hội nghề nghiệp và có thể lựa chọn lĩnh vực, nơi làm việc với các nhiệm vụ sau:

- Khám chữa bệnh tại các bệnh viện công lập và ngoài công lập thuộc các tuyến.

- Tham gia nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực y sinh tại các viện nghiên cứu và trung tâm khoa học.

- Tham gia hoạt động và quản lý trong các cơ sở y tế từ Trung ương đến địa phương.

- Tổ chức và quản lý các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng hoặc làm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học tại các đại học y, viện y học cổ truyền.

- Giảng dạy trong các trường ĐH, CĐ và trung cấp y tế.

- Làm việc trong các công ty và các tổ chức y dược khác.

- Có cơ hội và đủ khả năng theo học các chương trình đào tạo sau đại học trong và ngoài nước.