An Giang: 470 ha ứng dụng “Ruộng lúa bờ hoa”

Từ đầu năm đến nay, tỉnh An Giang đã triển khai 16 mô hình ứng dụng công nghệ sinh thái “Ruộng lúa bờ hoa”, với tổng diện tích 470 ha tại các huyện, thị xã: Thoại Sơn, Châu Thành, Chợ Mới, Châu Phú, Châu Đốc…

Ước tính lợi nhuận bình quân mang lại từ mô hình này là 12,3 triệu đồng/ha, cao hơn 1 triệu đồng so với ruộng nông dân canh tác theo tập quán.

Mô hình này cũng giúp nâng cao kiến thức nông dân trong việc sử dụng hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật, vai trò của phòng trừ sinh học trong quản lý dịch hại.

Ảnh minh họa

"Ruộng lúa bờ hoa" là chương trình trồng hoa quanh ruộng lúa mở ra hướng mới trong phòng, chống sâu, bệnh bảo vệ cây trồng. Trồng hoa để dẫn dụ thiên địch tìm đến và hầu hết các loại thiên địch đều ăn các loại côn trùng có hại như: rầy nâu, sâu cuốn lá, nhện...

Mô hình này mang lại hiệu quả rất lớn, không cần phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từ đó giảm chi phí, góp phần tăng lợi nhuận cho người sản xuất, bảo vệ môi trường và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho nông dân.

Những ngày này, nông dân An Giang đang vừa khẩn trương thu hoạch lúa hè thu, vừa tập trung xuống giống 145.000 ha lúa thu đông.

Nguồn www.chinhphu.vn