Hồ sơ quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình): Sẽ tới UNESCO trước ngày 30-9

Ông Trần Hữu Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đang phối hợp với các cơ quan hữu quan hoàn thiện hồ sơ đề cử Di sản thế giới cho Quần thể danh thắng Tràng An gửi Cục di sản văn hóa (Bộ VH,TT&DL) trước ngày 15-9 và trình UNESCO trước ngày 30-9.

Hồ sơ đối với quần thể danh thắng Tràng An được lập với các tiêu chí cơ bản: Tiêu chí 5 là ví dụ tiêu biểu của truyền thống cư trú của loài người, truyền thống sử dụng đất, sử dụng biển đặc trưng cho một hay nhiều nền văn hóa, hoặc quá trình tương tác giữa con người với tự nhiên đang trở nên dễ bị tổn thương dưới tác động của những thay đổi không thể đảo ngược. Tiêu chí 7 chứa đựng những hiện tượng tự nhiên đặc sắc hoặc các khu vực có vẻ đẹp tự nhiên và giá trị thẩm mỹ vượt trội. Tiêu chí 8 là ví dụ nổi bật đại diện cho các giai đoạn lịch sử chính của trái đất, bao gồm cả tiến trình phát triển sự sống, những quá trình địa chất đang hình thành nên các dạng địa hình, các đặc điểm địa mạo hoặc sơn văn nổi bật. Đối với tiêu chí 3 (chứa đựng những yếu tố khác biệt về một truyền thống văn hóa hay một nền văn minh hiện vẫn đang tồn tại hoặc đã tuyệt vong), tỉnh Ninh Bình đang khảo cứu, theo dõi để đưa vào hồ sơ di sản nếu trong quá trình lập hồ sơ có những phát hiện mới mang tính bước ngoặt.

Nguồn Báo Hànộimới