Năm học 2012 - 2013: Tuyển 6.250 học sinh vào lớp 10 THPT hệ công lập

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 833/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS và tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên năm học 2012-2013 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công tác tuyển sinh vào lớp 6 THCS được áp dụng theo phương thức xét tuyển cho tất cả các học sinh vào học lớp 6 hệ công lập của các trường THCS trong toàn tỉnh. Học sinh thuộc huyện, thành phố nào thì được xét tuyển vào học lớp 6 ở các trường THCS thuộc huyện, thành phố đó. Công tác tuyển sinh ở các xã, phường giáp ranh liền kề giữa các huyện, thành phố do sự thoả thuận giữa UBND các huyện, thành phố. Riêng chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú được quy định như sau: Trường PTDT Nội trú Pinăng Tắc tuyển 80 chỉ tiêu đối với những học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện Bác Ái; Trường PTDT Nội trú Ninh Sơn tuyển 90 chỉ tiêu đối với những học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện Ninh Sơn, huyện Ninh Phước và huyện Thuận Nam; Trường PTDT Nội trú Thuận Bắc tuyển 50 chỉ tiêu đối với những học sinh có hộ khẩu thường trú tại huyện Thuận Bắc và huyện Ninh Hải.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ được tiến hành theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển cho học sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập và THPT Dân tộc nội trú; riêng những học sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sẽ áp dụng bằng hình thức thi tuyển 1 lần cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tuyển sinh, là những học sinh đã tốt nghiệp THCS (hoặc GDTX) từ tháng 6 năm 2012 trở về trước, trong độ tuổi quy định và có hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại tỉnh Ninh Thuận (Trường THPT chuyên chỉ tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Thuận). Cụ thể, năm học 2012-2013, toàn tỉnh tuyển 6.250 chỉ tiêu/157 lớp vào học lớp 10 THPT, THPT chuyên. Trong đó, chỉ tiêu cụ thể của các trường THPT như sau : Chuyên Lê Quý Đôn: 245 chỉ tiêu/7 lớp; Nguyễn Trãi: 690 chỉ tiêu/17 lớp; Tháp Chàm: 600 chỉ tiêu/15 lớp; Chu Văn An: 650 chỉ tiêu/16 lớp; Phạm Văn Đồng: 500 chỉ tiêu/12 lớp; An Phước: 450 chỉ tiêu/11 lớp; Trường Chinh: 400 chỉ tiêu/10 lớp; Nguyễn Huệ: 400 chỉ tiêu/10 lớp; Tôn Đức Thắng: 400 chỉ tiêu/10 lớp; Ninh Hải: 400 chỉ tiêu/10 lớp; Nguyễn Du: 350 chỉ tiêu/9 lớp; Phan Bội Châu: 300 chỉ tiêu/7 lớp; Nguyễn Văn Linh: 240 chỉ tiêu/6 lớp; Phan Chu Trinh: 250 chỉ tiêu/6 lớp; Lê Duẩn: 210 chỉ tiêu/5 lớp; Bác Ái: 160 chỉ tiêu/4 lớp; DTNT Phan Rang: 95 chỉ tiêu/3 lớp và DTNT Pi Năng Tắc: 60 chỉ tiêu/2 lớp.

Các thí sinh không trúng tuyển vào học lớp 10 THPT hệ công lập sẽ được tham gia xét tuyển vào lớp 10 trường tư thục (500 chỉ tiêu) và hệ Giáo dục thường xuyên (765 chỉ tiêu). Số còn lại sẽ được tuyển vào các trường trung cấp (gồm: Trung cấp Y tế, Trung cấp Nghề, Trung cấp Việt Thuận) hoặc theo học các lớp PCGD trung học trên địa bàn Tp Phan Rang-Tháp Chàm...