Từ năm học 2012-2013: Đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên theo chuẩn

Từ năm học 2012-2013, Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức đánh giá các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chuẩn. Việc đánh giá được đối chiếu theo 5 tiêu chuẩn: công tác quản lý; cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học viên; cơ sở vật chất và trang thiết bị; công tác xã hội hóa giáo dục; hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục.

Một trong những yêu cầu bắt buộc của Bộ GD-ĐT đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên là thực hiện công tác điều tra nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn để xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Ngoài ra, trung tâm còn đảm nhận trách nhiệm quan trọng trong việc xây dựng phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi tầng lớp nhân dân để xây dựng xã hội học tập.

Cả nước hiện có hơn 700 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, tỉnh và gần 11 nghìn trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, chất lượng hoạt động tại các đơn vị này còn nhiều hạn chế.

Nguồn Báo Hànộimới