Ninh Phước: Nâng cao chất lượng dân số

Huyện Ninh Phước vừa triển khai nhiệm vụ công tác Dân số-KHHGĐ năm 2012.

(NTO) Trong năm qua, nhờ đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, công tác Dân số- KHHGĐ ở Ninh Phước đã đạt hiệu quả cao. Toàn huyện có 9.582 trường hợp dùng các biện pháp tránh thai, đạt tỉ lệ 106,7%.

Năm 2012, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS đến người dân; phấn đấu giảm tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên còn 1,06%; tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn 13%; tăng tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại lên 70%...