Huyện ủy Thuận Bắc: Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 21

Ngày 24/6, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 21, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, Huyện uỷ Thuận Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị , xã hội và an ninh, quốc phòng cơ bản đạt yêu cầu Nghị quyết Huyện Đảng bộ đề ra. Kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất các ngành ước đạt 6.782 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách đạt 52,3% so với chỉ tiêu giao; công tác an sinh xã hội và các nhiệm vụ y tế- giáo dục được thực hiện hiệu quả; giao quân đạt 100% chỉ tiêu, các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được đảm bảo. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 20 đảng viên mới, đạt 35% chỉ tiêu cả năm.

Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 21.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Huyện ủy Thuận Bắc chú trọng nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng, chống tiêu cực, lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2024 mà Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.