Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 20/6, Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 13/5/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tôi phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. Đồng chí Châu Thị Thanh Hà, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế duy trì phát triển ổn định với tổng giá trị sản xuất các ngành trên 9.794 tỷ đồng tăng 10,1% so với cùng kỳ, đạt 42,63% chỉ tiêu Nghị quyết. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 481 tỷ đồng; trong đó thu cân đối theo phân cấp đạt trên 224 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng- an ninh được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tăng cường. Chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ, tổ chức, bộ máy được chú trọng. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao sức chiến đấu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tp.Phan Rang- Tháp Chàm.

6 tháng cuối năm, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2024. Trên lĩnh vực kinh tế, tập trung phát triển kinh tế đô thị, trọng tâm là phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch bảo đảm đồng bộ, đúng hướng, phù hợp với quy hoạch. Tăng cường thu ngân sách, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững. Tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, tập trung quán triệt, tuyên truyền, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành ủy đến từng cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tập trung thực hiện công tác xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đạt kết quả cao.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. Mục tiêu nhằm xây dựng thành phố an toàn, thân thiện, văn minh, đáng sống; thành phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội; 100% tội phạm và tệ nạn xã hội đều được phát hiện và xử lý nghiêm khắc, triệt để, đúng quy định pháp luật.