Giám sát chuyên đề việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/6, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công (ĐTC) trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tổng vốn kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao 13.260.859 triệu đồng để thực hiện 156 dự án, tăng 40% so với vốn giao giai đoạn 2016 - 2020. Tổng kế hoạch vốn giao từ năm 2021 đến năm 2024 cho các sở, ngành, địa phương là 11.345.007 triệu đồng, tính đến cuối tháng 3/2024 đã thực hiện giải ngân đạt 68,8% kế hoạch vốn giao. Đến nay, đã thanh toán công trình hoàn thành, hoàn ứng cho 80 dự án, có 30 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng. Ngoài những kết quả đạt được, quá trình giải ngân vốn còn gặp nhiều khó khăn như: Nhiều dự án phát sinh tổng mức đầu tư khá lớn, quy mô thay đổi theo thiết kế ban đầu; trình tự thủ đầu tư xây dựng cơ bản phức tạp, thời gian kéo dài; giải phóng mặt bằng chậm, chính sách bồi thường có nhiều thay đổi làm tăng chi phí dự án.

Đồng chí Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Trên cơ sở góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát, đại diện các sở, ngành, địa phương đã tiếp thu và làm rõ thêm một số vấn đề; đồng thời, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện kế giải ngân vốn ĐTC hiệu quả trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Minh Nam đánh giá cao vai trò tham mưu của Sở KH&ĐT, giúp UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời theo đúng định hướng, đúng quy trình, quy định của Luật Đầu tư công; việc bố trí, điều chỉnh kế hoạch vốn được bảo đảm, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát, khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp thực hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ĐTC. Theo đó, tăng cường phối hợp trong việc lập, phê duyệt dự án theo đúng quy định và theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch ĐTC trung hạn, hằng năm, nhất là đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tổ chức phân bổ vốn đúng đối tượng, nội dung đầu tư của từng chương trình, đảm bảo phát huy hiệu quả.