Họp trực tuyến dự thảo các nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản

Ngày 17/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về các dự thảo Nghị định: Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS); Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận có đại diện các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS gồm 7 chương, 37 điều, với các nội dung quy định về thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án BĐS, các loại hợp đồng trong kinh doanh BĐS; điều kiện hoạt động của sàn giao dịch BĐS; cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS phải đáp ứng. Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh BĐS về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường BĐS gồm 4 chương, 27 điều, với các nội dung quy định về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác thông tin; xây dựng, quản lý thông tin nhà ở và thị trường BĐS.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận.

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung quy định trong dự thảo mà Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo; đồng thời góp ý, sửa đổi bổ sung các quy định như: Vai trò của cơ quan Nhà nước trong việc lựa chọn nhà đầu tư, giám sát công tác đấu thầu; điều kiện được bán, cho thuê, mua dự án BĐS; văn bản chuyển nhưỡng, thủ tục đăng ký đất đai trước khi triển khai dự án BĐS; ứng dụng phần mềm quản lý hiệu quả thông tin nhà ở và thị trường BĐS…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Đây là những nội dung hết sức quan trọng trong Kinh doanh BĐS. Do đó, những vấn đề đã được thống nhất tại cuộc họp, Bộ Xây dựng tiếp tục tổng hợp, tiếp thu ý kiến; trên cơ sở đó, xây dựng hoàn thiện dự thảo đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, phù hợp với thực tiễn, tránh tạo ra khoảng trống pháp lý sau khi các nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh BĐS có hiệu lực thi hành.